Recensământul persoanelor adulte fără adăpost

În urma discuțiilor purtate cu diferiți actori sociali implicați în sprijinirea persoanelor adulte fără adăpost, s-a ajuns la concluzia generală privind necesitatea  unei  evaluări cât mai apropiate de realitate a acestui fenomen. Din acest motiv, USR, prin Alin Arsu, consilier municipal, propune un proiect de hotărâre de Consiliu General prin care să se realizeze un recensământ al persoanelor adulte fără adăpost. Rezultatele acestui recensământ pot completa o imagine deja structurată a acestei dimensiuni a sărăciei  profunde la nivelul Capitalei.

Necesitatea acestui proiect rezidă în faptul că poate fundamenta o dimensionare a serviciilor sociale cât mai apropiată de nevoile acestui grup vulnerabil și bineînțeles de nevoile comunității.

Recensământul va putea răspunde următoarelor nevoi:

 • estimarea cât mai corectă a numărului de paturi (indicator de investiție)
 • estimarea cât mai corectă a numărului de adăposturi de noapte (indicator de investiție)
 • estimarea cât mai corectă a numărului de centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost
 • creșterea calității serviciilor socio-medicale oferite acestui grup vulnerabil

Colectarea datelor va facilita realizarea unor planuri generale de intervenție. Mai mult, aceste date vor permite alocarea focalizată de resurse în zonele identificate ca fiind supuse unui risc mai mare de marginalizare socială. Demersul va putea oferi o imagine asupra distribuției relative a persoanelor adulte fără adăpost pe sectoare sau zone, distribuție la care vor avea acces toate organizațiile interesate de combaterea acestui fenomen. Vom lua în considerare faptul că dinamica acestuia presupune o deplasare perpetuă a persoanelor fără adăpost, existând astfel o modificare continua a distribuției pe zone.

Nu în ultimul rând, acest proiect răspunde unei nevoi identificate atât în Strategia Locală privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în Municipiul București, cât și în Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020.

Metodologia acestui recensământ cuprinde o definiție de lucru și atribuțiile organizațiilor implicate în implementarea lui. De asemenea, metodologia cuprinde procesul prin care datele colectate vor fi transmise organizației responsabile de coordonare, structurarea echipelor implicate și modul în care datele for fi stocate.

Citește proiectul de hotărâre integral

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]