Consilieri Sectorul 2

Adrian Alexandru

Comisii:
Buget-finante si administrarea patrimoniului imobiliar
Învatamant, cultura, sport, culte, minoritati, probleme de tineret si relatia cu societatea civila
Transparenţă, inovaţie şi reducerea birocraţiei

Ion Chiricuță

Comisii:
Urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului
Relatia cu Patronatul, Sindicatele si IMM-uri

Bogdan Țibuleac

Comisii:
Învatamant, cultura, sport, culte, minoritati, probleme de tineret si relatia cu societatea civila
Relatia cu Patronatul, Sindicatele si IMM-uri

Antheia-Aleksandra Riesch

Comisii:
Juridica, ordine si liniste publica, apararea drepturilor omului si relatii internationale
Comert, investitii, servicii publice, privatizare si protectia consumatorului.

Antoneta Bugner

Comisii:
Probleme de ecologie, protectia mediului, protejarea spatiilor verzi si salubritate
Protectie sociala, sanatate, familie, apararea drepturilor omului si relatia cu asociatiile de proprietari

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.