Consilieri Sectorul 3

Stelian Ene

Comisii:
Administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice, agrement
Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura, protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
Administratre publica locala, juridica, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor

Narcisa Gutium

Comisii:
Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, sport si tineret
Protecția mediului, sănătate, salubritate și control

Constantin Dumitru

Comisii:
Administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice, agrement
Servicii publice, comert si prestari servicii
Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura, protectia, conservarea si valorificarea monumentelor

Empty Team

Lucian Moldoveanu

Comisii:
Administrarea domeniului public, realizarea lucrarilor publice, agrement
Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, sport si tineret

Liviu Mălureanu

Comisii:
Studii, prognoza economico-sociale, buget, finante
Servicii publice, comert si prestari servicii
Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media

Ana-Iulia Galbenu

Comisii:
Servicii publice, comert si prestari servicii
Protecția mediului, sănătate, salubritate și control

Mircea Galbenu

Comisii:
Studii, prognoza economico-sociale, buget, finante
Rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media

Iacob Cezar

Comisii:
Organizare si dezvoltare urbanistica, fond locativ si arhitectura, protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte, sport si tineret
Administratre publica locala, juridica, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenilor

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.