Consilieri Sectorul 1
Empty Team

Drăgușin Laurențiu

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu (președinte)

Empty Team

Halaț Iulia-Luminița

Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte

Empty Team

Iacob Oana

Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte (secretar)

Empty Team

Nicolaescu Andrei-Cristian

Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea inițiativei private (secretar)

Oliver Leon Păiuși

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale

Empty Team

Sorete-Arbore Otilia

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (președinte)

Empty Team

Șerban Remus-Cătălin

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

Empty Team

Vicol Ned

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale (secretar)

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.