Planul de măsuri pentru protecția pe timp de iarnă a persoanelor adulte fără adăpost

Acesta este numărul de telefon unde puteți semnala în această iarnă cazurile de persoane fără adăpost care au nevoie de sprijin și asistență. Planul de măsuri destinate protecției persoanelor adulte fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul rece 2017-2018 presupune, în afara acestui număr unic pentru dispecerat, mai multe acțiuni care vor fi întreprinse de Primăria Capitalei și de instituțiile din subordine.

Concret, vor fi inventariate toate locurile de cazare din adăposturi, centre rezidențiale pentru persoane fără adăpost și centre de primire în regim de urgență de pe raza Capitalei. Vor fi amenajate spații de primire de minim 20 de persoane la nivelul fiecărui sector care nu are organizat un adăpost de noapte, pentru cei cu ultimul domiciliu  în  sectorul respectiv. Acestora li se vor adăuga alte 10 paturi în unitățile medicale subordonate municipalității, pentru cazurile care necesită  îngrijiri medicale în regim spitalicesc. Vor fi desemnate o secție de chirurgie și o secție de dermatologie care să preia și să gestioneze cazurile care necesită astfel de intervenții. Nu în ultimul rând, vor fi activate echipe mobile de identificare și transport ale persoanelor adulte fără adăpost, urmând să fie implicate în această activitate, în baza unui protocol, inclusiv organizațiile ne-guvernamentale de profil. Pentru persoanele cu TBC și pentru cele cu afecțiuni psihice și dependențe care nu pot fi adăpostite în adăposturi va exista un protocol cu unitățile medicale specializate. De asemenea, va fi implementat un program de asistență în stradă pentru persoanele care refuză adăpostirea. Planul de măsuri se aplică începând din a treia zi în care temperaturile scad sub -10 grade.

Alin Arsu a explicat atât pe pagina sa de Facebook cât și în expunerea de motive a proiectului că în fiecare iarnă incidența deceselor și a problemelor medicale asociate traiului în stradă crește considerabil în rândul populației fără adăpost. Din păcate, alocarea resurselor administrative necesare combaterii acestei situații este disparată și dezechilibrată. De aici a pornit și ideea acestui proiect, menit să organizeze mai bine interacțiunea dintre numeroasele instituții din subordinea Primăriei care ar putea oferi ajutor. ”Am scris un proiect de hotărâre care să ofere posibilitatea unei intervenții coerente și eficiente pentru combaterea fenomenului  PAFA (Persoane Adulte fără Adăpost). Una dintre cele mai importante măsuri ale acestui plan este infiintarea unui dispecerat pentru sesizarea cazurilor de persoane adulte fără adăpost. Am propus și un calendar clar, pe baza căruia se vor demara demersurile necesare pentru a încheia protocoale de colaborare cu toate entitățile care pot asigura intervenția socială de urgență în stradă”, a declarat Alin Arsu.

În elaborarea acestui proiect, Alin a colaborat cu Direcția Generale de Asistență Socială a Municipiului București și s-a consultat cu organizații neguvernamentale cu experiență în intervenția stradală, precum Samusocial sau ARAS. 

Proiectul a fost aprobat în data de 19 decembrie 2017.

Citește proiectul de hotărâre integral

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]