Consilieri Sectorul 6

Cosmin Manole

Comisia Buget, Finanţe

Georgeta Mitran

Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale

Marius Ungureanu

Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului

Camelia Fășie

Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale

Constantin-Mugurel Frumușelu

Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Administrarea Pieţelor şi Gospodărie Comunală

Cristina Tudose

Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.