Consilieri Sectorul 6

Mihai Daneș

Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului

Georgeta Mitran

Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale

Marius Ungureanu

Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului

Camelia Fășie

Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale

Constantin-Mugurel Frumușelu

Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Administrarea Pieţelor şi Gospodărie Comunală

Isabela Botogan

Comisia Servicii Publice, Comerț, Privatizare și Protecția Consumatorului

Cosmin Manole

Comisia Buget, Finanţe

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

[recaptcha]