Consilieri Sectorul 4

Mihaela Murgoci

Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, administrarea pieţelor, organizarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi gospodărire comunală
Comisia pentru cultură, culte, minorităţi, sport şi tineret

Guilhem Christian Moulin

Comisia pentru comerţ şi protecţia consumatorului

Cristi Matache

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.