Consilieri Sectorul 4

Mihai-Gabriel Buiculescu

Comisia pentru protecția mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor

Cristina Bălan

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement
Comisia pentru utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor
publice de interes local și turism

Andrei-Alexandru Costache

Comisia pentru protecția mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor
Comisia pentru utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor
publice de interes local și turism

Mihnea Dobre

Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția
copilului, minorități și relația cu societatea civilă

Livia-Elena Iancu

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor cetățenești, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului
Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția
copilului, minorități și relația cu societatea civilă

Mircea Olaru

Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară

Rareș-Laurențiu Oprea

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,
administrarea domeniului public și privat

Răzvan Popescu

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,
administrarea domeniului public și privat
Comisia de învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement

Robert-Alexandru Stanciu

Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară
Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor cetățenești, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]