Consilieri Sectorul 4

Livia-Elena Iancu

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor cetățenești, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului
Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția
copilului, minorități și relația cu societatea civilă

Rareș-Laurențiu Oprea

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,
administrarea domeniului public și privat

Matei Ţugui

Comisia pentru protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor

Marian Onicel

Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția
copilului, minorități și relația cu societatea civilă

Empty Team

Gheorghe Rizea

Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]