Consilieri Sectorul 4

Mihaela Murgoci

Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, administrarea pieţelor, organizarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi gospodărire comunală
Comisia pentru cultură, culte, minorităţi, sport şi tineret

Elena Iancu

Comisia pentru comerţ şi protecţia consumatorului

Antonio Andrușceac

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia pentru resurse umane, invăţământ, protecţia copilului, protectie socială, muncă, sănătate şi familie

Guilhem Christian Moulin

Comisia pentru comerţ şi protecţia consumatorului

Sorin-Ioan Ceacâr

Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget şi finanţe

Cristi Matache

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

[recaptcha]