Consilieri Sectorul 5

Alexandru Dimitriu

Membru în COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5, PATRIMONIULUI ȘI FONDULUI FUNCIA. COMISIA DE PRIVATIZARE, COMERȚ, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, RELAȚIA CU PATRONATUL ȘI SINDICATELE. COMISIA DE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILOR.

Iustinian Roșca

Membru comisii BUGET, FINANȚE, TAXE LOCALE, FONDURI EUROPENE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ECONOMICE JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ APĂRAREA ORDINII PUBLICE ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI RESURSE UMANE, PROTECȚIE SOCIALĂ, MUNCĂ, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

Mihail-Cristian Laslo

Membru comisii JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ APĂRAREA ORDINII PUBLICE ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT RESURSE UMANE, PROTECȚIE SOCIALĂ, MUNCĂ, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

Constantin-Vladimir Naciu

Membru comisii CULTURA, CULTE, SOCIETATEA CIVILĂ ȘI MINORITĂȚI NAȚIONALE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILOR EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT RESURSE UMANE, PROTECȚIE SOCIALĂ, MUNCĂ, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

George Ioniță

Membru comisii URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE, ADMINISTRAREA TERITORIULUI, DOMENIULUI PUBLIC, PATRIMONIULUI ȘI FONDULUI FUNCIAR CULTURA, CULTE, SOCIETATEA CIVILĂ ȘI MINORITĂȚI NAȚIONALE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, SALUBRIZARE, RECICLAREA DEȘEURILOR

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]