Prioritizarea lucrărilor de consolidare

Prevederile OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente atribuie in competenta Consiliului General al Municipiului Bucuresti masurile de identificare si inventariere a constructiilor si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie si stabilirea prioritatilor la nivel de municipiu.

Prin Hotararea CGMB nr. 607/2017 se prevede punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,  in vederea finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate precum si la spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si implementarea unor modalitati de facilitare la rambursare.

Pentru strabilirea prioritatii in vederea punerii in siguranta a imobilelor cu risc seismic pe baza de suport financiar alocat de la bugetul local, este necesara constituirea unei comisii in cadrul consiliului, care va fi sprijinita de specialisti in domeniu din cadrul aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia. Comisia trebuie sa stabileasca in mod obiectiv, pe baza de criterii prestabilite, listele de prioritati pentru finantarea de la bugetul local a cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile incadrate in clasa I de risc seismic.

Citește proiectul de hotărâre integral

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]