Transparență maximă și monitorizare continuă a proiectelor majore de investiții

Dreptul cetățenilor și al consilierilor la informații legate de investițiile realizate de Primăria Capitalei este garantat. Cu toate acestea, de prea multe ori acest drept este obstrucționat administrativ, iar informațiile esențiale sunt ținute în umbră de către decidenți sau chiar de către funcționarii publici. Nu doar pentru cetățeni, ci și pentru consilieri este greu să afle când este demarat un proiect, când sunt planificate fazele determinante, care este stadiul plăților sau care este stadiul la zi al lucrărilor.

Prin urmare, USR, prin consilierul general Florin Grigorescu, a propus un proiect de hotărâre prin care să fie asigurată transparență maximă pentru obiectivele majore de investiții și, în același timp, să se poată realiza o monitorizare continuă a acestora de către consilierii locali. Astfel ar urma să fie înființat un registru al proiectelor de investiții majore și, pentru fiecare proiect, să fie desemnat un responsabil din partea Primăriei. Acest responsabil va informa din oficiu pe toți consilierii cu privire la demararea lucrărilor, la etapele principale din proiect și va pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare. Orice consilier interesat va putea să participe în calitate de observator și cu rol consultativ la ședințele sau etapele determinante ale unui proiect și va avea acces din oficiu la toate informațiile de interes public legate de proiectul respectiv.

Informarea din oficiu a consilierilor interesați, încă de la demararea lucrărilor de concepere a unui proiect de mari investiții cât și participarea activă a consilierilor, cu rol consultativ, la lucrările proiectelor ar fi un sprijin pentru asigurarea realizării scopului proiectelor. În Consiliul General au candidat și au reusit să ocupe un loc de reprezentare consilieri care au multiple competențe și care și-au arătat disponibilitatea să contribuie la îmbunătățirea acestor situații, fără a-și depăși atribuțiile de reprezentanți ai autorității deliberative.

Asftel, voluntar și cu rol consultativ, consilierii se poate implica activ pentru asigurarea succesului unui proiect, cu titlu exemplificativ după cum urmează:

 • să verifice soluțiile tehnice și să identifice elemente care nu sunt potrivite cu scopul investiției și cu linia de dezvoltare a orasului.
 • sa facă propria analiză a riscurilor investiției din punct de vedre al planificării, al bugetului, al regulilor de urbanism, al autorizațiilor, al impactului pe durata construcției în viața bucureștenilor etc.
 • să comunice punctele sale de vedere catre echipa de proiect.
 • să solicite persoanelor responsabile informațiile necesare desfășurării rolului consultativ.
 • să se consulte la rândul lui cu diverși specialiști.
 • să participe la ședințe specifice activităților de proiect menționate la puncul 1 din proiectul de hotărâre.

Citește proiectul de hotărâre integral

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]