• 15 ianuarie 2021

Cristian Ghinea: 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apă potabilă și de apă uzată în județul Ilfov

Cristian Ghinea: 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apă potabilă și de apă uzată în județul Ilfov

150 150 USR Bucuresti

Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat astăzi aprobarea de către Comisia Europeană a unei investiții de peste 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apă potabilă și de apă uzată în județul Ilfov. 

Investiția va crește gradul de conectare la rețeaua de canalizare și va asigura o calitate mai bună, precum și mai puține scurgeri de ape reziduale. având ca rezultat furnizarea de apă potabilă care respectă standardele de calitate pentru aproximativ 234.000 de persoane.

Cristian Ghinea: “Rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă în Ilfov va crește de la 57,1 % la 99,6 % în 52 de comunități, potrivit estimărilor Comisiei Europene. Iar rețeaua de canalizare va fi extinsă cu 43,29 %, pentru a putea deservi întreaga populatiei din Ilfov. Cu ajutorul finanțărilor europene avansăm, chiar dacă cu ani de întârziere, către ceea ce ne-am asumat față de UE. Acest proiect reprezintă un avans către o normalitate, o etapă de bază pentru orice societate dezvoltată: toți românii să aibă acces la apă curentă.”

Proiectul ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea pierderilor de apă, va proteja biodiversitatea și va crea 1 500 de locuri de muncă temporare în faza de implementare și 72 de locuri de muncă permanente în faza operațională. 

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira: „Această investiție demonstrează angajamentul UE pentru creșterea standardelor de trai ale europenilor. Deși prioritatea noastră este combaterea efectelor pandemiei, suntem angajați în îndeplinirea misiunii Fondului de Coeziune de reducere a disparităților dintre regiuni, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă.”

Mai multe informații privind investițiile finanțate de UE în România sunt disponibile pe Platforma de date deschise dar si pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]