• 1 februarie 2018

Raport de activitate pe 2017 al consilierilor USR din CGMB

Raport de activitate pe 2017 al consilierilor USR din CGMB

150 150 USR Bucuresti

– raportul de activitate integral, în format pdf, poate fi citit aici – 

Activitatea consilierilor USR în cifre

 • 15 PROIECTE de hotărâri CGMB inițiate de consilierii USR, dintre care 4 APROBATE
 • 18 AMENDAMENTE depuse la proiectele de hotărâre supuse votului în CGMB
 • Peste 350 de ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
 • 44 de întâlniri cu GRUPURI CIVICE, reprezentanți ai ONG-urilor, cetățeni și decidenți, cu privire la subiectele de interes pentru Bucureșteni
 • 9 DOSARE INSTANȚĂ inițiate pe probleme de administrație publică la nivel de Capitală; 2 PLÂNGERI PENALE (împotriva Gabrielei Firea și împotriva viceprimarului Bădulescu) și 30 de OPINII JURIDICE pe probleme legată de Capitală
 • 6 DOSARE INSTANȚĂ inițiate pe probleme ale sectoarelor; O PLÂNGERE PENALĂ pentru abuz în serviciu 25 OPINII JURIDICE sau acte juridice pentru sectoare
 • 17 ANALIZE economice pe subiecte legate de Capitală și 20 de ANALIZE și opinii pentru sectoare
 • 55 CERERI DE INFORMAȚII și SESIZĂRI transmise către PMB, instituțiile din subordine sau alte instituții publice
 • 19 CURSURI / WORKSHOPS pentru consilierii municipali / locali / responsabili de comunicare sectoare pe subiecte relevante pentru activitatea din administrația publică locală
 • 37 ARTICOLE publicate pe pagina usr-bucuresti.ro
 • 262 POSTĂRI în ultimele 9 luni ale anului 2017 pe pagina de FB USR București
 • 3 EVENIMENTE publice, 16 COMUNICATE DE PRESĂ și 4 CONFERINȚE DE PRESĂ
 • SUTE DE ARTICOLE apărute în presa centrală cu privire la acțiunile și declarațiile reprezentanților USR București

Proiecte depuse:

NOTA: multe proiecte nu au fost puse pe ordinea de zi pentru că Gabriela Firea, președintele de ședință și majoritatea PSD-ALDE din CGMB au considerat că nu este cazul ca aceste proiecte să fie supuse la vot. USR a sesizat această problemă la DNA unde a fost deschis un dosar în acest sens. 

Proiect de hotărâre privind Planul de măsuri destinate protecției persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului București în sezonul rece 2017-2018. Plan de măsuri București în sezonul rece 2017-2018 presupune mai multe acțiuni care vor fi întreprinse de Primăria Capitalei și de instituțiile din subordine. Cea mai importantă este înființarea unui dispecerat și alocarea unui număr de telefon unic pentru persoane fara adapost. Stadiu: Aprobat în ședința: 19.12.2017

Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor de anvergură și târgurilor de sezon organizate pe raza Municipiului București de către Primăria Municipiului București sau instituții subrdonate Consiliului General al Municipiului București. Prevederi: acest spațiu să fie rezervat manifestărilor civice, sindicale si orice evenimente care includ piete centrale intersectiilor din Bucuresti sa se poata desfasura  numai acolo unde exista treceri pietonale permanente. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind eficientizarea procesului de informare a consilierilor despre proiectele de investiții majore ale Primăriei Municipiului București si de implicare cu rol consultativ a consilierilor in astfel de proiect. Prevederi: posibilitatea prezentei la si informarea acestora despre predarea-primirea proiectelor sau fazelor acestora de lucrari mari de infrastructura, proiecte etc. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modernizarea stațiilor RATB din zona Prelungirea Ghencea prin dotarea cu infrastructura specifică stațiilor de transport public. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii stadionului Arena Națională în vederea valorificării potențialului său de marketing și a colectării de venituri suplimentare la bugetul local. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărăre privind aderarea Municipiului București la Convenția Primarilor privind Clima și Energia. Primit răspuns că nu este nevoie să ne mai înscriem. Bucureștiul nu a fost exclus din Convenție chiar dacă nu a respectat regulamentul.

Proiect de Hotărâre privind interzicerea activităților și spectacolelor care folosesc dresuri de animale în divertisment (circuri ambulante sau expoziții) în Municipiul București. Stadiu:  Nu a fost pus pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind declararea imobilului fostului Palat al Ministerului Lucrărilor Publice, azi Palatul administrativ al Municipiului București, drept obiectiv turisticAprobat în ședința 30 august 2017.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și sau gestionate de Aparatul de Specialitate al Primarului General și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București. Prevederi: publicarea tuturor contractelor, actelor aditionale, facturilor emise de primarie si toate institutiile subordonate. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDemJust) pentru educația juridică a elevilor din învățământul preuniversitar și împuternicirea Consiliilor Locale de sector cu privirea la încheierea acestui Protocol. Stadiu: retras de pe ordinea de zi 29 martie 2017.

Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de Imagine Urbană pe lângă Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București. Proiectul de hotărâre urmărește crearea unei imagini urbane coerente și prezervarea valorilor arhitecturale și estetice ale zonei centrale a Municipiului București, prin înființarea Comisiei de Imagine Urbană pe lângă Direcția de Urbanism a Primăriei Municipiului București. Actuala procedură de analiză a documentației de autorizare nu conține o evaluare calitativă a impactului asupra imaginii și peisajului  urban. În plus, Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism nu evaluează impactul asupra peisajului și imaginii urbane, analizând proiectele de urbanism, nu proiectele de arhitectură. Stadiu: Respins ședință 30.08.2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului București. Stadiu: Aprobat ședință 30.06.2017.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1- Norme de salubrizare ale Municipiului București la H.C.G.M.B nr. 120/2010. Prevederi: Contractele pe care primăriile de sector le încheie cu firmele de profil să fie prevăzute clar obligațiile acestor operatori. Concret, prin modificările propuse de USR se pune accentul pe acoperirea de către firmele de salubrizare a tuturor zonelor publice și pe măsuri clare de acțiune în strângerea și îndepărtarea zăpezii din oraș. Operatorii de salubrizare vor deszăpezi toate rigolele și gurile de canalizare, și de asemenea, toate trotuarele și zonele pietonale de la nivelul Municipiului București; Zăpada nu va fi depozitată pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane. Stadiu: Nu a fost pus pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind ”Evaluarea și îmbunătățirea activității spitalelor din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.” Prevederi: Audit extern independent la cele 19 spitale din Bucuresti pe 14 indicatori de functionare, evaluarea necesarului de finanțare individuală, dar și ca rețea integrată a celor 19 spitale aflate în subordinea ASSMB;evaluarea necesarului de investiții în infrastructura celor 19 spitale aflate în subordinea ASSMB; planuri de acțiune concrete și proiecte pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și eficientizarea activității celor 19 spitale din subordinea ASSMB; evaluarea managementului fiecărui spital în parte, urmărind indicatori de performanță. Stadiu: Respins (ședință 29 martie 2017)

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea signalisticii și serviciilor de recepție în spitalele din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Prevederi: Sistematizarea și resistematizarea signalisticii în spitale astfel încât să se respecte standardele europene, pentru a asista și ghida corespunzător pacienții și vizitatorii spitalelor; Asigurarea unei signalistici exterioare clare și ușor de înțeles pentru pacienți și vizitatori în perimetrul exterior al spitalului; ghiseu de receptie, personal de receptie, signalistica ascensoare, orarul medicilor, costuri sau gratuitati, formulare de feedback. Stadiu: Aprobat ședință 30 iunie 2017.

 

 

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]