• 26 septembrie 2017

Analiza rectificării bugetare

Analiza rectificării bugetare

150 150 USR Bucuresti

Pe principiul o nouă şedinţă de consiliu general, o nouă rectificare, doamna primar Gabriela Firea ne demonstrează stilul ei bugetar, inconfundabil. Deja este inutil să  mai spunem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară nu a stat 15 zile în dezbatere publică, cert este că ne-a pregătit din nou surprize.

Aşa cum putem observa, Primăria Municipiului Bucureşti a pregătit o serie de tăieri bugetare drastice. De altfel, este instituţia din Bucureşti ce va avea cea mai mare scădere după rectificare. Deşi am putea spune că este un lucru bun şi că mamutul administrativ va fi diminuat, cifrele ne spun cu totul altă poveste. Se taie de peste tot, cu excepţia centrelor pentru conservarea culturii tradiţionale, ce vor primi 10.471.000 lei în plus şi consolidarea şi restaurarea monumentelor cu 9.990.000 lei in plus. Ambele sume reprezintă subvenţii ce vor intra în bugetul Administraţiei Monumentelor, Clădirilor cu risc seismic sau Creart. La polul opus, se taie 175.472.000 lei de la transporturi şi 61.577.090 lei de la mediu, prin această rectificare demonstrându-ne încă odată care sunt de fapt priorităţile. Din păcate, aşa cum vom detalia mai târziu, se va tăia inclusiv de la investiţii. Scade şi datoria publică şi împrumuturile, cu 1.254.000 lei, dar înainte de a spune că asta este un lucru bun, trebuie menţionat că nu înseamnă neapărat scăderea datoriei publice, ci mai degrabă o reşalonare a plăţii datoriei. Practic, nu se va mai plăti acum o parte din datorie, ci în anii ce va să vină, costul final rămânând acelaşi. La 30 Ianuarie 2017, PMB avea un număr de 11 împrumuturi în valoare totală de aproximativ 1.134.471.994 EURO şi 4 subîmprumuturi în valoare totală de 226.450.000 EURO. Potrivit doamnei primar, scopul companiilor este de a rezolva problemele cu care se confruntă Bucureştiul, însă cifrele ne spun că nu vor fi decât  maşini de tocat bani.

Revenind la rectificarea noastră, graficul de mai sus ne demonstrează foarte bine care sunt priorităţile reale ale primăriei. Nu mai puţin de 49.425.000 lei se vor lua de la rubrica protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, bani ce erau alocaţi iniţial pentru achiziţionarea de autospeciale de intervenţie sau înfiinţării de unei noi subunităţi de pompieri în zona de competenţă a Inspectoratului de Urgenţă “Dealul Spirii”. De asemenea, se taie şi de la învăţământ 2.384.000 lei, renunţându-se complet la extinderea unor şcoli şi grădiniţe. Nici spitalele nu scapă, cu o scădere de 3.457.000 lei, bani ce erau alocaţi pentru consolidarea, printre altele, a Policilinicilor Titan, Iancului, Pantelimon. Doamna primar pare că uită din promisiunile făcute şi va amâna demararea construcţiei Spitalului Metropolitan, de unde se scad 1.150.000 lei, sumă alocată iniţial pentru concesiune lucrări, studii şi consultanţă. Ajunşi la partea de muzee, se renunţă la 6.200.000 lei din banii alocaţi construirii unui Muzeul al Multiculturalismului, dar se alocă 4.550.000 lei pentru transferuri către alte instituţii din subordine.

Din păcate, ceea ce părea un obicei prost pare să devină o obişnuinţă, consolidarea clădirilor cu risc seismic ne mai fiind o prioritate. Din suma de 1.950.000 lei alocată expertizelor tehnice pentru consolidarea unor instituţii publice de spectacole şi concerte (Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic, Teatrul Ţăndărică, Circul Globus, Palatul Şuţu etc.), se taie 975.000 lei. După ce amânase scăderea sumelor pentru consolidarea clădirilor din Centrul Istoric, pe motiv că nu a ştiut de rectificare, demonstrează acum că ştia de fapt foarte bine. Nu mai puţin de 2.700.000 se vor scădea din sumele destinate consolidării şi restaurării clădirilor cu risc seismic din Centrul Istoric,  imobilului Hanul Roşu din strada Şelari dar şi imobiliului din strada Lipscani. Totuşi, pentru că doamna primar vrea să afle de ce doar prin bucureşteni este oraşul smart, va investii 700.000 lei într-o strategie Smart City Bucureşti. La rubrica de întreţinerea a bazelor sportive, spaţilor verzi, grădini publice, se pare că se va amâna şi construcţia unei săli multifuncţionale în complexul sportiv Lia Manoliu (de la 6.000.000 lei alocaţi vom ajunge la doar 500.000 lei).

În schimb, se introduce un nou obiectiv de investiţie, o parcare supraterană şi terenuri de sport în cadrul Stadionului Naţional, în valoare de 175.000 lei, credite de angajament. Nici mult promisele blocuri de locuinţe pentru tineri se pare că nu vor fi aduse la viaţă. Din cele 94.892.690 lei, cât se scade de la locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, 13.525.000 lei reprezintă dezvoltarea sistemului de locuinţe.

Alte 62.897.690 lei reprezintă sume ce vor fi scăzute de la realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi iluminat public, aferente ansamblului Henri Coandă, de la reabilitarea unor zone urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă şi canalizare şi extinderea reţelei de apă potabilă în zona străzii Ghidigeni, sector 5.

La rubrica protecţia mediului, se renunţă la mare parte din banii alocaţi dezvoltării şi implementării unui sistem de depunere/eliberare în format electronic a documentelor de solicitare act reglementare, a unui sistem operativ pentru managementul calităţii aerului, sistem pentru monitorizarea zgomutului urban sau implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Bucureştiului. Rezumând acest paragraf, bucureştenii nu au nevoie să respire aer curat, să poată obţină documente în format electronic sau să se plimbe cu bicicleta în cel mai aglomerat oraş din Europa.

Alte 41.358.160 lei, ce reprezintă aproape întreaga sumă ce se taie de la protecţia mediului,  se vor scădea din cadrul unor proiecte destinate managementului deşeurilor, unor sistem de drenare şi canalizare sau finalizării unor staţii de epurare, inclusiv Glina. În aceeaşi notă, la rubrica combustibili şi energie, din suma totală ce se scade la rectificare, 1.700.000 lei reprezintă bani destinaţi modernizării reţelelor termice primare zona Blvd Liviu Rebreanu-Blvd 1 Decembrie. La transporturi, rubrica unde PMB taie cel mai mult, se vor tăia sume importante de bani de la obiective de investiţii menite să decongestioneze traficul. Traseele pentru biciclişti vor ajunge de la 3.500.000 lei la doar 100.000 lei şi ne putem lua gândul de la ele, pentru că din păcate, bicicliştii şi pietonii sunt “cantitate neglijabilă”. Alte 2.000.000 lei vor fi scăzute de la obiectivul de investiţiei Parcaje subterane şi supraterane, 7.000.000 lei de la modernizarea Pieţei Revoluţiei şi pasaj pietonal, 35.000.000 lei de la penetraţia Splaiul Independenţei-Ciurel-Autostrada 1, 38.349.000 lei de la reabilitarea sistemului rutier şi linii de tramvai Şoseaua Pantelimon, 4.900.000 de la penetraţia Prelungirea Ghencea-Domneşti.

Prin aceste tăieri masive, doamna primar nu doar că nu îşi îndeplineştele promisiunile dar va face din Bucureşti, în curând, cea mai aglomerată capitală din lume, pentru că dânsei nu îi place să piardă şi locul 1 este obiectivul principal.

Precum menţionam anterior, dintre instituţii, cele mai masive tăieri sunt la PMB. Alte tăieri mai sunt la teatre, din care cel mai mult, -3.216.000 lei la Teatrul Mic, în timp ce la Odeon se adaugă 1.040.000 lei, la Ţăndărică 994.000 lei, iar la Teatrul Dramaturgilor 22.000 lei. Se vor mai scădea bani şi de la Şcoala de Artă, cu -144.000 lei dar şi de la Spitale, -3,757.000 lei. Se adaugă în schimb, nu mai puţin de 25.089.000 lei, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială. Toată această sumă, alături de alte 3,527,000 lei economisiţi din alte rectificări interne, se alocă intergral la ajutoare sociale.

Următoare instituţie ce beneficiază de o rectificare importantă este Creart, cu 10.525.000 lei. Întreaga sumă este destinată unor alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, cheltuieli pe care nu le vom şti niciodată. Cert este că, insituţia va continua să organizeze concerte pe banii contribuabililor, concerte la suprapreţ. A treia instituţie ca şi sumă totală primită în plus la rectificare este, desigur, Administraţia Monumentelor şi  Patrimoniului Turistic, cu 10.029.000 lei. Dacă pentru unii consilier PSD, publicarea în format deschis a bugetului local este un fetish, pentru doamna primar, monumentele şi bisericile sunt fantezii. În urma unor rectificări interne din cadrul instituţiei, pe lângă banii deja primiţi, au mai economist aproximativ 20.000.000 lei. Destinaţia acestor bani este destul de clară: 10.000.000 lei pentru lăcaşe de cult din care aproape jumătate, 4.500.000 lei pentru Patriarhia Română. La monumente, doamna primar a strâns puţin portofelul şi a renunţat la monumentul Hortensia Papadat Bengescu, în valoare de 1.080.000 lei dar şi la monumentul Marea Unire în valoare de 6.500.000 lei sau monumentul de for public PD KISELEFF CubicArt Monument în valoare de 800.000 lei. Bani i-a reinvestit în monumentul dedicate Reginiei Maria, în valoare de 1.080.000 lei, monumentului Regele Ferdinand I Întregitorul, 8.772.000 lei în plus la cele 7.000.000 lei deja existente. S-a mai adăugat şi alte 180.000 lei la cei 360.000 lei existenţi pentru monumentul dedicate Prinţului Rainer al III-lea de Monaco, bani economisţi probabil de la reparaţile din Pasajul Latin-Lipscani, în valoare de 650.000 lei, la care s-a renunţat complet.

La Administraţia Străzilor, se renunţă la semaforizarea a 38 de intersecţii cu o investiţie totală de 29.549.000 lei, în favoarea semaforizării a nu mai puţin de 59 de intersecţii, în valoare totală de 53.284.000 lei. Cheltuielile vor creşte şi la muzee cu 4.002.000 lei, sume pentru material şi prestări service cu caracter functional dar şi diverse dotări la Muzeul Municipiului Bucureşti şi alte cheltuieli cu bunuri şi servicii la Muzeul Literaturii Române.

După PMB, spitalele vor avea şi ele o scădere importantă după rectificare, cu -3.757.000 lei. Deşi sistemul sanitar duce lipsă de personal calificat, cele mai mari economii se fac la cheltuielile de personal, -9.191.000 lei. Dintre spitale, cea mai mare scădere a bugetului o va avea Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor, -27.158.000 lei. La polul opus, suma cea mai mare la rectificare, o va primi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropical Dr. Victor Babeş, cu un plus de 11.673.000 lei.

În ceea ce priveşte Spitalul Clinic de Copii Dr Victor Gomoiu, potrivit unui alt proiect de hotârâre de pe ordinea de zi, avem o reeşalonare a cheltuielilor de investiţie în extinderea spitalului, în valoare totală de 219.166.190 lei. Această actualizare a indicatorilor economici se datorează, potrivit expunerii de motive, modificărilor legislative în domeniul autorizării funcţionării unităţii spitaliceşti. De altfel, spitalul primeşte 900.000 lei în plus la această rectificare.

Probabil, vă întrebaţi unde s-au dus toţi aceşti bani rectificaţi ca urmare a scăderii bugetelor la PMB, la Spitale, Teatre, Transporturi, Protecţiei civile şi protecţiei contra incendilor. Dacă 25.801.000 lei reprezintă transferuri totale către instituţii publice din subordinea CGMB, de la PMB, restul sumelor s-au dus la Gabi Firea S.A. şi la companiile municipale. Ca să nu uităm un aspect important, tot din banii economisiţi de doamna primar, s-a recompletat fondul de rezervă bugetară, acel fond care, potrivit legii finanţelor publcie locale 273/2006, poate fi folosit doar în cazul unor calamităţi naturale sau incapacitate de plată a Primăriei. Ei bine, doamna primar a luat acest fond şi l-a folosit pe post de investiţie proprie în rectificările dânsei. Veste bună este că avem din nou fon de rezervă bugetară, în valoare de 397.152.480 lei faţă de doar 104.400 lei, cât mai rămăsese. Veste proastă este că avem deja o calamitate ce s-a abătut asupra noastră, administraţia PSD cu Gabriela Firea la conducere.

 

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]