• 25 aprilie 2017

USR contestă în justiție regulamentul de funcționare al Consiliului General București

USR contestă în justiție regulamentul de funcționare al Consiliului General București

150 150 USR Bucuresti

Majoritatea PSD-ALDE a votat un regulament care încalcă Constituția și mai multe legi în vigoare, hărțuiește opoziția și restrânge dreptul cetățenilor de a participa sau de a ști ce se petrece în ședințele de consiliu.

Consilierii USR au depus astăzi o plângere prealabilă împotriva Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Acest regulament, votat în urma ultimelor alegeri locale, încalcă mai multe legi ce reglementează activitatea autorităților locale, inclusiv Constituția țării, restrângând astfel atât din drepturile opoziției, cât și pe cele ale cetățenilor care vor să participe la ședințele publice și au dreptul să fie informați despre ce se decide în cadrul întâlnirilor.

Modul în care este organizată activitatea consiliului în noul ROF vorbește despre stilul opac și abuziv în care noua conducere a Primăriei Capitalei și majoritatea din CGMB doresc să administreze orașul, nesocotind voința cetățenilor care nu au votat PSD și ALDE și punând piedici aberante în calea acelora care ar dori să asiste la ședințele de consiliu.

Pentru că noul ROF îngreunează activitatea consilierilor opoziției și este ilegal, USR a decis să-l atace în instanța de contencios administrativ. Conform procedurilor legale, prima etapă este cea a plângerii prealabile, depuse în atenția consiliului. Dacă aceasta rămâne fără efect (consilierii nu decid să modifice articolele ilegale), urmează procedura înaintării acțiunii în instanța de contencios administrativ.

Câteva exemple concrete de articole din ROF care sunt ilegale sau abuzive:

Articolul 9 litera f – președintele de ședință stabilește ordinea participării cetățenilor și asociațiilor legal constituite la ședința publică, numai după îndeplinirea procedurii prealabile de prezentare la comisiile de specialitate ale CGMB;

Contravine articolului 31 din Constituție – Condiționarea accesului cetățenilor la ședința publică a CGMB de prezentarea la comisiile de specialitate ale consiliului contravine prevederilor Constituției și a celorlalte legi care promovează democrația participativă. Regulamentul poate să detalieze o eventuală procedură pentru înscrierea ca participant la ședința consiliului, însă participarea cetățenilor la ședința consiliului nu poate fi condiționată de obligativitatea participării acestora la ședintele comisiilor de specialitate.

Articolul 9 litera cPreşedintele de şedinţă poate acorda, o singură dată  pe parcursul unei ședinte, un timp de consultări de maximum 15 minute, după expirarea căruia se reiau lucrările şedinţei;

Încalcă Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Limitarea timpului de consultare poate avea repercusiuni asupra luării unor decizii, mai ales în condițiile de lucru impuse adesea de primarul general Garbiela Firea și de consilierii majorității, prin introducerea unor noi puncte surpriză pe ordinea de zi, la care consilierii opoziției nu au acces și nu le pot consulta înainte de a ști ce se votează.

Articolul 9 litera epreședintele de ședintă acordă cuvântul și altor participanți la ședintă, cu aprobarea consiliului;

Contravine prevederilor art. 52 din Legea 215/2001 și prevederilor art. 9 din Legea 52/2003. Acestea prevăd dreptul participanților de a lua cuvântul la ședințe, fără acordul/ votul consiliului.

Art. 22 (1) Convocarea şedinţelor comisiei de specialitate se face de către președintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Preşedintele/secretarul comisiei va comunica în scris Secretarului  General al Municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 zile înainte, data şi ora la care se va desfăşura şedinţa comisiei de specialitate.

Textul este lacunar și contravine principiului transparenței decizionale. Deși sunt publice și ar trebui să aibă același regim cu ședințele de consiliu, data și ora ședințelor de comisie nu sunt anunțate public. Acestea ar trebui publicate cu cel puțin 3 zile înainte de data şedinţei, în secţiunea dedicată a paginii de internet oficiale a Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro). În plus, nu este prevazută obligația președintelui/secretarului comisiei de a comunica Secretarului General ordinea de zi și materialele pe ordinea de zi, pentru a permite o informare completă și pregătire prealabilă a membrilor comisiei.

Art. 26 (5) – Președintele poate încuviința ca procesele verbale ale ședintelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise;

Procesele verbale ale comisiei sunt acte publice, iar dreptul persoanelor interesate de a le consulta este garantat de lege, nefiind necesar acordul președintelui. Din contră, asemeni proceselor verbale ale ședințelor de plen, și cele ale comisiei ar trebui publicate pe pagina publică a Primăriei.

Art. 40 (3) – Președintele de ședință poate dispune cu ajutorul polițiștilor locali evacuarea din sală înaintea sau în timpul ședintei de consiliu a persoanelor care pun în pericol buna desfășurare a ședinței, precum și a celor care sunt cunoscute ca persoane care au un istoric privind tulburarea liniștii și ordinii publice în timpul desfășurării ședințelor CGMB.

Nu este clar dacă textul se referă la consilieri sau alte persoane aflate în sală iar formularea ambiguă poate naște decizii arbitrare sau abuzive ale președintelului cu privire la evacuarea din sală a persoanelor. Se creează un conflict între atribuțiile președintelui și cele ale reprezentanților poliției locale. Acest articol ar trebui eliminat.

Art. 63 (2) – Declaratiile de presă sau interviurile consilierilor generali sau altor persoane vor avea loc exclusiv în afara sălii de ședință a CGMB

Accesul mass – media la ședințele publice este prevăzut în mod expres de lege pentru a face activitatea administrației cât mai transparentă și pentru a asigura informarea corectă a cetățenilor.

Dclarațiile de presă sau interviurile consilierilor în cadrul sălii de ședință nu se pot desfășura decât după terminarea ședințelor sau în pauzele de ședință, prin urmare nu se poate perturba în niciun fel activitatea consiliului și nu există niciun motiv legitim pentru care să se interzică declarațiile de presă sau interviurile consilierilor generali în incinta sălii de ședință.

De altfel acesastă prevedere a făcut deja obiectul unui incident absurd în ultima ședință a consiliului, când un jurnalist a fost dat afară din sala de consiliu, împreună cu un consilier USR căruia îi lua un interviu, sub pretextul că deranjează ședința. În momentul interviul ședința era în pauză.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]