Salvarea parcului Brancusi prin expropriere

Copiii și toți locuitorii sectorului 3 vor parcuri, verdeață, arbori, locuri de joacă, oxigen. Grupul Parc Brâncuși luptă de două luni la propriu cu buldozerele în parc pentru a opri distrugerea parcului de către primăria sectorului 3. Iată care este soluția legală pentru salvarea lui:

Consilierii municipali Ana Ciceala și Bogdan Stroe, au depus un proiect de hotărâre privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenului aferent Parcului Brâncuși din Sectorul 3, în suprafață totală de 1,4 hectare.

După o retrocedare discutabilă, parcul respectiv a ajuns în proprietate privată, iar soarta arborilor, a locurilor de joacă și a spațiului verde este pusă în pericol. Proprietarii vor să construiască prevalându-se de prevederile actualului PUG și din PUZ Sector 3. Soluția pe care am identificat-o împreună cu juriștii este să cerem exproprierea terenului respectiv, pe legea exproprierii – categoria spațiilor verzi. Aceasta înseamnă că prețul, conform legii, va fi cel din grila notarilor, cu corecția aplicată conform grilei notarilor pentru spații verzi. Corecția din grila notarilor pentru anul 2019 pentru spații verzi este de 40%. Adică, prețul zonei din grila notarilor se înmulțește cu 0,60 pentru a obține prețul de grilă final.

În proiectul de hotărâre, cerem să se țină cont de faptul că suprafața respectivă a fost și este SPAȚIU VERDE, potrivit Cadastrului verde și situației din teren și, în consecință, este NECONSTRUIBIL. Conform Art. 71 alin. (1) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, ”schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”. Or, Parcul Brâncuși ESTE ÎN FAPT ȘI ESTE ȘI AMENAJAT CA SPAȚIU VERDE.

„USR luptă pentru parcuri și spații verzi dar nu oricum. Cele retrocedate trebuie evaluate conform legii, la prețul corect, ținând cont cont de faptul ca sunt spații verzi și acolo nu se poate construi!” declară inițiatorii proiectului.

Citește proiectul de hotărâre integral

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]