Regulament de stabilire a zonelor de acțiune prioritară și de întreținere a fațadelor cladirilor

Aspectul arhitectural-urbanistic al imobilelor din zona centrală a Municipiului București continuă să se degradeze, transformând orașul intr-un loc lipsit de atractivitate atât pentru locuitori cât și pentru vizitatori. Reprezentanții administrației publice locale promit un regulament de intervenție încă din anul 2013, dar proiectul de hotărâre nu a fost adoptat nici până în ziua de azi. Între timp, multe fațade au devenit pericole publice, în timp ce altele au fost renovate într-un mod inadecvat, care a dus la dispariția valorii lor arhitecturale și la crearea unui mediu construit inestetic.

Conform Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea programelor multianuale privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi regulamentele locale aferente, aprobate în condiţiile legii.

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în scopul asigurării sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, al conservării caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calităţii mediului natural, în condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi national, reprezinta acțiune de interes public major și general, contribuind la creșterea calității vieții bucureștenilor.

Conform  art. 27 din Legea nr. 153/2011,
Consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti aprobă, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), precum şi măsurile prevăzute la art. 9 alin. (3).

Totodata, conform art. 28, Primarului General ii revin mai multe obligatii, printre care
a)de a realiza identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora;
b)de a stabili, prin intermediul instituţiei arhitectului-şef, zonele de acţiune prioritară şi de a elabora regulamentele de intervenţie aferente acestora; pentru zonele cu clădiri clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate în condiţiile legii, zonele de acţiune prioritară se stabilesc prin consultarea şi în baza avizului emis de către Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate;
c)de a notifica deţinătorii clădirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); în cazul clădirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica şi serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii;
d)de a monitoriza şi de a controla modul de realizare a lucrărilor de intervenţie de către deţinătorii notificaţi, pe toată durata executării măsurilor notificate;
e)de a autoriza executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii;

La acest moment, la nivelul municipiului București nu există un regulament local pentru stabilirea zonelor de intervenție prioritară și nici un plan multianual pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. În considerarea dreptului constituţional la un mediu înconjurător sănătos, proiectul de hotărâre, propune realizarea unui plan de intervenție pentru toate monumentele, zonele construite protejate și zonele de protecție a monumentelor istorice, precum și clădirilor cu valoare ambientală din afara zonelor protejate ale municipiului București.

În conditiile în care până la acest moment s-a depășit termenul de  3 luni de zile prevăzut de Legea 153/2011, în conformitate cu care primarii municipiilor şi oraşelor, primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, primarii comunelor finalizează identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a deţinătorilor acestora, stabilirea zonelor de acţiune prioritară, precum şi elaborarea regulamentelor de intervenţie, fără a se respecta prevederile legale la nivelul municipalității, USR București propune prezentul proiect de hotărâre.

Conform legii, Primăria trebuia să elaboreze un regulament pentru stabilirea zonelor prioritare și să pună pe hârtie un plan de acțiune multianual. Termenul legal a trecut de foarte mult timp, dar, evident, Gabriela Firea nu a făcut nimic, pentru că nu dă doi bani pe lege. Nu dă doi bani nici pe oraș și nici măcar pe bucureșteni, dar asta e altă discuție.

Avem așadar cadru normativ, avem bani, avem tot ce trebuie, în afară de un regulament care să stabilească ordinea priorităților. Evident, fără acest ultim document nu se poate face nimic, nu se poate reabilita nicio fațadă.

Prin urmare, am depus acest proiect ca să punem presiune pe Primărie și să o obligăm pe Gabriela Firea să-și facă treaba (și să respecte legea). Nu era treaba Opoziției să inițieze un astfel de proiect. Dar am făcut-o ca să urgentăm lucrurile și să nu mai treacă încă un an degeaba pentru oraș.

Citește proiectul de hotărâre integral

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]