Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

 • Acest eveniment a trecut.

ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI GENERAL

iulie 19, 2017 @ 15:00 - 19:00

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii cu handicap 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Alexandru Ioan Arșinel 
3. Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietate între terenul situat în str. Gârleanu nr. 5, sector 3, București proprietatea domnului Pațac Radu Constantin și terenul situat în str. Vulcan Județul nr. 20-26, sector 3, București proprietatea Municipiului București 
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Șos. Pipera nr. 63-65, sector 2 din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București 
5. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Bd. Mărăști nr. 63-65 din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – S.A.I.F.I, în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru realizarea unei zone în vederea desfășurării de activități culturale, educative și sportive 
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului delimitat de Bd. Unirii, Str. Nerva Traian, Bd. Octavian Goga, Bd. Mircea Vodă din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru realizarea unui centru multifunctional 
7. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București 
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație fără sarcini a Colecției de artă Ligia și Pompiliu Macovei 
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon a spațiilor aferente imobilului situate în București, str. Matei Voievod 135-137, sector 2 
10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții situate în București, Șos. Mihai Bravu nr. 281-283, sector 3, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al acestuia și desființarea lor prin demolare, pentru obiectivul de investiții „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș” 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unor bunuri imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 111/29.03.2017 de modificare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 267/2010 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatului permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 30.06.2017 
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul București și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – EDIT în vederea derulării proiectului „Ora de Educație Rutieră” – 2017, a 4-a ediție 
17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 161/2010 pentru aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din 1989 și pentru Revolta Muncitorească Anticomunistă da la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 
18. Proiect de hotărâre privind completarea listelor aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 149/29.08.2008, respectiv Hotărârea C.G.M.B. nr. 289/27.11.2014 cu spațiile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează a fi supuse vânzării în condițiile O.U.G. nr. 68/2008 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2017 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Str. I.S. Turgheniev nr. 8 și 8A, sector 1 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – B-dul Apicultorilor nr. 18-20, sector 1, București 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr. 423-427, Lot 2 sector 1, București 
23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 52/20.06.2017, situat în București, str. Dreptății nr. 6, bloc O4, scara 1, etaj 4, apartament 30, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
24. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 45/15.06.2017, situat în București, str. Emanoil Ionescu nr. 40, apartament 1, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar 
25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP 
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București care vor fi invitați să participe, în calitate de observatori, la desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ special de stat și CMBRAE 
27. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3 
28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în tehnologia informațiilor 
29. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi 
30. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului în suprafață de 2000 mp și a clădirilor C2 și C3 situate în str. Emil Racoviță nr. 7, sector 4 din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea Consiliului Local Sector 4 
31. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 să-și însușească rapoartele de evaluare și să aprobe contractele de schimb pentru spațiile din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru proprietar – Municipiul București, să semneze contractele de schimb în formă autentică cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului 
32. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 a imobilului situat în str. Spătaru Preda nr. 1-3, sector 5 
33. Întrebări – interpelări

Detalii

Dată:
iulie 19, 2017
Oră:
15:00 - 19:00
Eveniment Category:
View Eveniment Website

Organizator

Primăria Municipiului București
Telefon:
021.305.55.00
View Organizator Website

Loc de desfășurare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
BD. REGINA ELISABETA NR. 47
Bucuresti, Romania
+ Hartă Google
Telefon:
021.305.55.00

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

   Registrations are closed for this event