Consilieri Sectorul 6

Mihai Daneș

Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi Protecţia Mediului

Georgeta Mitran

Fonduri europene, comerț și protecția consumatorului, relații internaționale și turism

Marius Ungureanu

Fonduri europene, comerț și protecția consumatorului, relații internaționale și turism

Camelia Fășie

Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordinii Publice şi Probleme Sociale

Constantin-Mugurel Frumușelu

Comisia Administrarea Domeniului Public şi Privat, Administrarea Pieţelor şi Gospodărie Comunală

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.